La bonne chanson

Concert
Wednesday 02 December 2015 - 18:30
Composer(s): 
Fumitada Kawada
Hikaru Hayashi
Yoshio Hachimura
Shohei Amimori
Minao Shibata

Fumitada Kawada La Bonne Chanson
Hikaru Hayashi Quatre chants du cré­pus­cule
Yoshio Hachimura Méditation « Higanbana (fleur d’équinoxe) » pour piano seul
Shohei Amimori Création pour mezzo-soprano et piano
Minao Shibata La Bonne Chanson sur le poème de Michizo Tachihara

Marie Kobayashi mezzo-soprano
Fuminori Tanada piano